Inbraakwerend

Inbraakwerendheid van kluizen

Kluizen worden gebouwd om bescherming te bieden tegen inbraak, brand of beiden. De mate van bescherming loopt zeer uit een bij kluizen. Een goede inbraakwerende kluis is getest door een onafhankelijk test instituut op weerstand tegen aanvallen. Hierbij wordt de kluis aangevallen door professionals met alle tijd, kennis en mogelijke gereedschappen. 

Er zijn verschillende erkende testinstituten in Europa welke certificaten mogen afgeven. De beste Europees gecertificeerde kluizen beschikken over een certificaat dat is uitgegeven door het ECB-S.

Een geteste kluis ontvangt een certificaat met een klasse waarbij aangegeven wordt aan welke normen de kluis voldoet. Op basis hiervan wordt een indicatie waardeberging afgegeven welke aangeeft wat de maximaal te verzekeren waarde is die opgeborgen mag worden in de kluis.

Indicatie waardeberging

De indicatie waardeberging geeft aan hoeveel contant geld en kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis is opgeborgen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. De waarberging is tot stand gekomen in overleg met verzekeraars. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie of extra eisen stellen mbt. aanvullende beveiligingsmaatregelen.

Europese normeringen EN 14450 / EN 1143-1:

Europees gecertificeerde kluizen zijn getest door een onafhankelijk testinstituut volgens de EN 14450 / EN 1143-1 normen. In het testinstituut gaan ervaren mensen aan de slag om de kast open te breken. De verkregen resultaten worden weergegeven in een weerstandswaarde. Hierin wordt rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschappen. Aan de hand van de testresultaten wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse.

 

Normering

 

Contant geld

 
 

Kostbaarheden

 EN 14450 S1               € 2.500              € 5.000
 EN 14450 S2    € 5.000    € 9.000
 EN 1143-1 Grade 0    € 7.000    € 14.000
 EN 1143-1 Grade I    € 10.000    € 20.000
 EN 1143-1 Grade II    € 25.000    € 50.000
 EN 1143-1 Grade III    € 45.000    € 90.000
 EN 1143-1 Grade IV    € 75.000    € 150.000
 EN 1143-1 Grade V    € 125.000    € 250.000
 EN 1143-1 Grade VI    € 250.000    € 500.000

 

EN 14450 S1 & S2

De EN 14450 norm wordt meestal gehanteerd voor privékluizen voor thuisgebruik. Dit is de officiële Europese opvolger van de minder strenge Safe aanduiding die voorheen werd gehanteerd. De klassen Safe 1,2,3,4 worden sinds januari 2016 niet meer erkend. Kluizen beoordeeld volgens de norm EN 14450 worden ingedeeld in twee klassen: S1 & S2 en bieden voldoende weerstand en waardeberging voor gebruik in de meeste huishoudens. 

EN 1143-1 Grade 0 - IV

De EN 1143-1 norm gaat verder en is geschikt voor de zakelijke gebruiker. Dit worden ook wel eurograde kluizen genoemd. Wie op zoek is naar de beste anti-diefstal bescherming doet er verstandig aan om een EN1143-1 gecertificeerde kluis aan te schaffen. 

EN 1300 voor kluissloten

Onderdeel van de EN 14450 en EN 1143-1 normen is dat de kluis beschikt over een slot dat is gecertificeerd volgens de Europese EN 1300 norm. Voor de zwaardere eurograde kluizen geldt zelfs dat er meerdere sloten aanwezig dienen te zijn. Koopt u een gecertificeerde kluis, dan bent u dus altijd verzekerd van een betrouwbaar slot dat niet te manipuleren valt.

Hoe herken ik een goede inbraakwerende kluis?

Een gecertificeerde inbraakwerende kluis herkent u aan het label aan de binnenkant van de kluis. Dit is een (aluminium) typeplaatje en aangebracht op de achterzijde van de kluisdeur. Hierop staat vermeld of de kluis onder gecontroleerde fabricage is geproduceerd en getest volgens de aangegeven weerstandsklasse. Elk plaatje is uniek en beschikt over een eigen serienummer voor de kluis.

Voorbeeld en uitleg typeplaatjes inbraakwerende kluizen: 

voorbeeld EN 1143-1

 

Wat indien er geen typeplaatje op de kluis aanwezig is?

Dan is de kluis niet gecertificeerd inbraakwerend. Een niet gecertificeerde kluis bevat vaak slechts een beperkte hoeveelheid staal en kan zwakke punten hebben welke een inbreker met slechts beperkt gereedschap kan uitbuiten om de kluis open te forceren. Verzekeraars zullen in veel gevallen niet instemmen met een dergelijke kluis indien u de inhoud wilt verzekeren.

De Europese normering is in werking gekomen begin 2000. Kluizen van voor deze tijd zijn niet per definitie slechte kluizen, maar over de inbraakweerstand zijn geen testen of certificaten vast gelegd. 

Kwaliteitscontrole

Een papieren certificaat wordt uitgereikt aan de fabrikant. Met dit certificaat is de fabrikant gemachtigd om het typeplaatje in de betreffende kluis aan te brengen. Het fabricage proces staat onder toezicht van het certificeringsinstituut en steekproefsgewijs worden controles uitgeoefend om de juiste fabricagemethode te waarborgen. Daarnaast moet de fabrikant aan de nodige kwaliteitsprocedures voldoen.

SKG gecertificeerde kluizen

In Nederland test het SKG-IKOB naast hang- en sluitwerk sinds enkele jaren ook lichte kluizen voor particulieren. Verschillende thuiskluizen beschikken over een SKG certificaat met ** of ***. Dit staat voor een maximale waardeberging van € 2.500 en € 5.000. De SKG norm wordt in Nederland door de meeste verzekeraars erkend, maar het beste is dit van te voren te controleren met uw eigen verzekeraar.

Verankeren van een kluis: een essentieel onderdeel van inbraakwerendheid

Onderdeel van alle testen is de eis dat de kluis goed kan worden verankerd via de bodem/ en of vloer tegen meenemen. Alle kluizen tot 1000 kg dienen verankerd te worden volgens de norm en volgens de eisen van verzekeraars. Gecertificeerde kluizen worden geleverd met degelijk verankeringsmateriaal zoals keilbouten of chemische ankers. 

Verankeren kunt u zelf of u kunt uw kluis professioneel laten plaatsen door onze erkende installateurs.

De juiste inbraakwerende kluis kiezen

Wat de beste kluis voor uw situatie is hangt af van een aantal factoren:

  • Wat wilt u in de kluis opbergen?
  • Waar wilt u de inhoud tegen beschermen?
  • Wilt u de inhoud verzekeren? 
  • Welk type slot is voor u het prettigst?

Bekijk voor meer informatie onze kopersgids: de beste kluis voor thuis kiezen.

Zoekt u een kluis voor zakelijk gebruik en wenst u advies op maat om de geschikte kluis voor uw bedrijf te vinden? Neem contact op met onze productexperts.